ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์

เกร็ดประวัติศาสตร์
14
กุมภาพันธ์
2564
เนื่องในวาระเทศกาลวันแห่งความรักของเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าจะทดลองเอ่ยถึงลักษณะการเดินทางไปทัศนาจรด้วยกันของนายปรีดีและท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์อันเข้าเค้า ‘ฮันนีมูน’แล้ว ก็คงน่าสนใจไม่เบา ประกอบกับมีเกร็ดข้อมูลที่สามารถจะแจกแจงได้พอสมควร
Subscribe to สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์