ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

แนวคิด-ปรัชญา
1
มิถุนายน
2564
จุดเริ่มต้นแห่งการก่อเกิดประชาธิปไตยนั้น ได้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆ จนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 โดยมีทั้งชนชั้นสูงอย่างเจ้าขุนมูลนาย และ ราษฎรไทย
Subscribe to สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร