ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศ

10
มกราคม
2566
สรุปประเด็นเสวนา PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ “สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย” วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี
Subscribe to สิทธิสตรี ความเท่าเทียมทางเพศ