ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สิ่งแวดล้อม

แนวคิด-ปรัชญา
7
พฤษภาคม
2565
'ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์' ผู้เรียบเรียงบทความ “สิ่งคุกคามความมั่นคงของมนุษย์ : จากอดีตถึงอนาคตที่ยากจะคาดการณ์” จาก SDG MOVE นำเสนอความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ในด้านของความมั่นคงเป็นพิเศษ
Subscribe to สิ่งแวดล้อม