ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนังสือพิมพ์ปากกาไทย

แนวคิด-ปรัชญา
12
มิถุนายน
2564
‘นายถวัติ ฤทธิเดช’ กับ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ คือบุคคลร่วมสมัยกัน และคนหนุ่มทั้งสองเพียรพยายามในการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยเฉกเช่นเดียวกัน
Subscribe to หนังสือพิมพ์ปากกาไทย