ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา

เกร็ดประวัติศาสตร์
4
กรกฎาคม
2563
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เขียนบทความสั้น ๆ เล่าถึง 'คุณปู่' พระยาไชยวิชิตสิทธิสาตรา (นาค) ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ลงชื่อในคำกราบบังคมทูล ร.ศ. 103
Subscribe to หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา