ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลักสังคมรัฐ

แนวคิด-ปรัชญา
5
มกราคม
2565
“สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นรัฐประชาธิปไตยและเป็นสังคมรัฐ” (Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.)
Subscribe to หลักสังคมรัฐ