ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

บทบาท-ผลงาน
19
สิงหาคม
2563
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ปัญหาการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก  สินค้าบางอย่างที่ในปัจจุบันไม่ได้หายากอย่างเช่น ผ้าห่ม และเสื้อผ้า กลับมีค่า มีราคา และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  
Subscribe to องค์การจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค