ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การอนามัยแห่งสันนิบาติชาติ

แนวคิด-ปรัชญา
9
กรกฎาคม
2564
ภารกิจในการสร้างรัฐเวชกรรม ตามเป้าประสงค์ตั้งต้นของคณะราษฎร ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตั้งแต่แรก
Subscribe to องค์การอนามัยแห่งสันนิบาติชาติ