ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล

เกร็ดประวัติศาสตร์
14
กรกฎาคม
2564
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของคณะราษฎรคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ผ่านการวางแนวคิดที่เป็นโครงสร้างหลักของรัฐไทยสมัยใหม่
Subscribe to อนุวิทย์ เจริญศุภกุล