ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอกราชและความเป็นอิสระ

แนวคิด-ปรัชญา
10
สิงหาคม
2564
เฉพาะประเทศที่มีเอกราชอันแท้จริง และนโยบายต่างประเทศเป็นอิสระเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้
Subscribe to เอกราชและความเป็นอิสระ