ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เกร็ดประวัติศาสตร์
2
สิงหาคม
2563
"สำคัญที่เกียรติ" คือ หลักการในชีวิตของนายดิเรก ชัยนาม ผู้ก่อการ 2475 กำลังสำคัญของขบวนการเสรีไทย นักการทูตผู้โดดเด่น และนักการเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
Subscribe to เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว