ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โทเอี่ยน ขัมพานนท์

เกร็ดประวัติศาสตร์
23
สิงหาคม
2564
เนื่องจากพวกเขายอมพลีชีพของตนเพื่อประเทศชาติ นับเป็นสิ่งที่ควรยกย่องสรรเสริญและอนุชนรุ่นหลังพึงระลึกถึง...สืบไป
Subscribe to โทเอี่ยน ขัมพานนท์