ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

108 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

28
มกราคม
2563
LIVE เนื่องในวาระ 108 ปีชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455-2563) ขอเชิญร่วมรับชมรับฟังงานเสวนาวิชาการเรื่อง "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน" กล่าวเปิดงานโดย
Subscribe to 108 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์