17 ตุลาคม 2020
แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชุมนุม ฉบับที่ 2