ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2023

123 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ วันที่ 11 พ.ค. 2566

มกราคม 2023

2 มกราคม 2566

ธันวาคม 2022

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา

สิงหาคม 2022

PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน” วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 10.30 - 12.30 น.  

มิถุนายน 2022

PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย” วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.

พฤษภาคม 2022

PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มกราคม 2022

PRIDI Talks #14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ เวลา 14.00-17.00 น.  

ตุลาคม 2021

PRIDI Talks #13 รำลึก 45 ปี 6 ตุลาฯ “จากทุ่งสังหารถึงสำนักงานตั๋วช้าง” ตำรวจ-ทหาร กองทัพของราษฎร   วัน : วันพุธที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา : 13.00 - 16.00 น.  

สิงหาคม 2021

กิจกรรมเสวนา PRIDI Talks #12 “76 ปี วันสันติภาพไทย: ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ และข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย”   วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. มีลำดับดังนี้ 14.00 - 14.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี  พนมยงค์) 14.10 - 14.35 น. ปาฐกถาพิเศษ “ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ” โดย นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูต

มิถุนายน 2021

กิจกรรมเสวนา PRIDI Talks #11 89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐ ในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “89 ปีแห่งการอภิวัฒน์สยาม: สวัสดิการและบทบาทของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน”