ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันจันทร์ที่
24
มิถุนายน
2567
เวลา 13:00 น.
PRIDI Talks #26 “เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ : จากบทเรียน 2475 สู่อนาคต”

PRIDI Talks #26 “เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ : จากบทเรียน 2475 สู่อนาคต”

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณโถงทางเข้าหอประชุมศรีบูรพา จะมีการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ และสำนักพิมพ์เครือข่าย
13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน
13.30 - 13.35 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.40 - 17.00 น.

เสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #26: เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ จากบทเรียน 2475 สู่อนาคต

ผู้ร่วมเสวนา

  • แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล
  • ศิธา ทิวารี อดีตแคนดิเเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย
  • นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • อธึกกิต แสวงสุข ผู้สื่อข่าวอิสระ
  • ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักเขียนการ์ตูนอาชีพ

ผู้ดำเนินรายการ

  • วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม