17 ตุลาคม 2020
แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชุมนุม ฉบับที่ 2
19 กันยายน 2020
แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชุมนุม วันที่ 19 กันยายน 2563