ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

แนวคิด-ปรัชญา
9
ตุลาคม
2564
ในสังคมแบบนี้จะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย และ ผู้อำนาจรัฐก็ไม่ใช้กฎหมายยัดคดีให้กับผู้เห็นต่างหรือคนที่มีความเห็นหรือเป็นฝ่ายตรงกันข้าม
Subscribe to ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย