ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำยากที่ต้องแปล

แนวคิด-ปรัชญา
11
มีนาคม
2567
คำว่า “ปฏิวัติ”, “รัฐประหาร“, “วิวัฒน์“ และ”อภิวัฒน์” ในทางวิทยาศาสตร์สังคม มีฐานจากของศัพท์คำว่า “Revolution“ (เรฟโวลูชัน) ซึ่งหมายคำว่า การเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการ
บทบาท-ผลงาน
30
มกราคม
2567
แต่เดิมคำว่า “ศัพท์” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า เสียง, คำ, คำที่มีความหมาย โดยที่ชาวสยามได้รับอิทธิจากภาษาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความหมายในภาษาไทยสยามที่มีความหมายว่าคำที่มีความหมายเฉพาะและคำยากที่ต้องแปล
Subscribe to คำยากที่ต้องแปล