ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตรรกวิทยา

แนวคิด-ปรัชญา
27
มกราคม
2564
นายปรีดี พนมยงค์ เคยวิเคราะห์ไว้ที่ประวัติศาสตร์ไทยมีเรื่องของนิยายอยู่มากเป็นเพราะเหตุใด
Subscribe to ตรรกวิทยา