ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

แนวคิด-ปรัชญา
26
มิถุนายน
2564
กวีนิพนธ์ของสุนทรภู่มีบทบาทสำคัญและส่งทอดอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองของนายปรีดี พนมยงค์ หากแต่ไม่ค่อยเป็นที่รับรู้กันเท่าไหร่
Subscribe to พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว