ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษ

บทบาท-ผลงาน
12
กุมภาพันธ์
2567
พัฒนาการของ 'ภาษาไทยสยาม' ที่มาจากภาษาของชนเชื้อชาติไทยดั้งเดิม เข้ามาผสมผสานกับคำศัพท์จากภาษาอื่นๆ และการจำแนกวิธีการถ่ายทอดศัพท์ต่างประเทศมาเป็นศัพท์ไทยสยาม
แนวคิด-ปรัชญา
5
กุมภาพันธ์
2567
ปรัชญาคืออะไร? คำถามชวนสงสัยของใครหลายคนที่เริ่มจะก้าวสู่ศาสตร์แห่งการคบคิดที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ จนกระทั่งเมื่อคำว่า “ปรัชญา” ได้เดินทางเข้ามาในดินแดนไทย การหาคำนิยามศาสตร์แห่งการคบคิดนี้ในภาษาไทยได้มีการถกเถียงอย่างมากมาย
Subscribe to ภาษาอังกฤษ