ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศัพท์ต่างประเทศ

บทบาท-ผลงาน
19
กุมภาพันธ์
2567
การคิดคำไทยใหม่เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ การเลือกใช้คำใหม่ที่คนคิดขึ้น ในการถ่ายทอดความหมายของคำต่างประเทศ เป็นไปได้เป็นหลายคำ การเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามความเหมาะสมจึงเป็นปัญหาที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด
บทบาท-ผลงาน
30
มกราคม
2567
แต่เดิมคำว่า “ศัพท์” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า เสียง, คำ, คำที่มีความหมาย โดยที่ชาวสยามได้รับอิทธิจากภาษาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความหมายในภาษาไทยสยามที่มีความหมายว่าคำที่มีความหมายเฉพาะและคำยากที่ต้องแปล
Subscribe to ศัพท์ต่างประเทศ