ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [ปุ่น ปุณฺณสิริ]

เกร็ดประวัติศาสตร์
6
มิถุนายน
2563
“แม้กระทั่งสมณะผู้ทรงศีล ๒๒๗ นับแต่องค์สังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ลงไปถึงพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้มีโอกาสเยือนกรุงปารีส ก็ได้พบปะสนทนากับท่านปรีดีฯ” สุพจน์ ด่านตระกูล
เกร็ดประวัติศาสตร์
31
พฤษภาคม
2563
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ปัญญาวุฒิสัมปันโน วิทานะวิทิโก กาลันโย สะมะยันยูจะ ราชะวะสัญจึงวะเสหิ
Subscribe to สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [ปุ่น ปุณฺณสิริ]