ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แนวคิด-ปรัชญา
30
สิงหาคม
2566
ข้อเสนอ ข้อสังเกต และบทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา รวมไปถึงบทบาทของรัฐบาลไทย จากคำถามของผู้ฟังและผู้รับชมการถ่ายทอดสด และตอบโดยวิทยากรร่วมเสวนา
Subscribe to สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ