ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เงินคงคลัง

แนวคิด-ปรัชญา
8
มกราคม
2567
เงินคงคลังในอดีตที่เน้นการสะสมไว้ใช้ในระยะยาว ได้เปลี่ยนไปในสมัยปัจจุบันให้เป็นการมีเงินคงคลังเพื่อความสมดุลในการใช้จ่ายของรอยต่อระหว่างปี ดังนั้นในการใช้งบประมาณประจำปีที่บางครั้งอาจมีข้อติดขัด รัฐบาลจึงสามารถใช้เงินคงคลังที่มีอยู่มาแก้ข้อติดขัดหรือเสริมสภาพคล่องการใช้จ่ายของรัฐบาลได้
แนวคิด-ปรัชญา
5
มกราคม
2567
"อันว่าเงินคงคลังนั้นเป็นฉันใด" อธิบายถึงความหมายของเงินคงคลังตามทฤษฎีการคลังสาธารณะ, ความหมายของเงินคงคลังตามทฤษฎีการคลังสมัยเก่า, ความหมายของเงินคงคลังตามทฤษฎีการคลังสมัยใหม่ และ ความหมายของเงินคงคลังที่ใช้ในทางการคลังของประเทศไทย เป็นต้น
เกร็ดประวัติศาสตร์
1
กุมภาพันธ์
2564
ศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเพิ่งจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมานั้น นอกจากเป็นหลานลุงของนายปรีดี พนมยงค์ และเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นนักกฎหมายมหาชนคนสำคัญอีกคนหนึ่งของประเทศไทย
Subscribe to เงินคงคลัง