ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลเดแกร์

เกร็ดประวัติศาสตร์
24
เมษายน
2564
  บ่ายวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผมสบโอกาสเข้าร่วมสัมภาษณ์คุณสุดา และคุณดุษฎี พนมยงค์ บุตรีของนายปรีดี และท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ พร้อมคุณยงจิตต์ สุนทร-วิจารณ์ หลานชายผู้ใกล้ชิดขณะพำนักอยู่ในฝรั่งเศส ระหว่างสนทนาตอนหนึ่ง คุณยงจิตต์กล่าวถึงการที่เคยขับรถยนต์พานายปรีดีเดินทางไปเยี่ยมหลุมฝังศพอาจารย์ชาวฝรั่งเศส ผู้ซึ่งนายปรีดีเคารพรักและนับถือมากๆ ณ สุสานต่างเมืองช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกๆ ปี  พอเล่าตรงจุดนี้ ผมจึงเอ่ยถามคุณยงจิตต์ว่า  “อาจารย์ชาวฝรั่งเศสคนนั้นคือใคร?”   “ใช่อาจารย์เลเดอแกร์หรือเปล่า?” 
24
สิงหาคม
2563
ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติฉบับพกพา หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องชีวประวัติของปรีดี พนมยงค์และตระกูลพนมยงค์ ตลอดทั้งเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของนายปรีดี ผู้เขียน : ฐาปานันท์ นิพิฏฐกุล พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2563 จำนวนหน้า : 80 หน้า ISBN : 978-616-488-105-1 สารบัญ
Subscribe to เลเดแกร์