24 สิงหาคม 2020
ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติฉบับพกพา   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-or-th-pridi-handbook.pdf
24 สิงหาคม 2020
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563: มรดกของปรีดี พนมยงค์   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-or-th-pridi63.pdf
6 กรกฎาคม 2020
ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ได้นำเสนอแนวคิดของปรีดี พนมยงค์ ซึ่งดร.วิชิตวงศ์ยกย่องว่าเป็นนักเศรษฐศษสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ในหนังสือเล่มนี้ดร.วิชิตวงศ์ได้นำแนวคิดทางเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ มาอธิบายผ่านหัวข้อต่างๆ โดยเริ่มจากพื้นฐานความคิด เศรษฐกิจความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจสหกรณ์ในชนชท เศรษฐกิจประชาธิปไตย เศรษฐกิจสวัสดิการสังคม และเศรษฐกิจเทคโนโลยี   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook015.pdf
11 มิถุนายน 2020
ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์ โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
15 เมษายน 2020
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537
15 เมษายน 2020
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2536
15 เมษายน 2020
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2535
15 เมษายน 2020
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533