ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

18
กันยายน
2565
รวมบทความบางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook212.pdf
18
กันยายน
2565
บทความของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ความเป็นมาของศัพท์ไทยปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/puey030.pdf
18
กันยายน
2565
คำอธิบายกฎหมายปกครอง https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook189.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2565 : บางเรื่องเกี่ยวกับคณะราษฎร 2475 https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/eBook-Pridibunnanusorn-2565.pdf
18
กันยายน
2565
"ศิษย์อาจารย์" สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (คำปราศรัยของ ปรีดี พนมยงค์) คำปราศรัยของนายปรีดี พนมยงค์ต่อธรรมศาสตร์บัณฑิตและเนติบัณฑิต นักสันติภาพ ที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ในหนังสือ ศิษย์อาจารย์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook146.pdf
18
กันยายน
2565
วัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2538 ห้าสิบปี ศักดิ์ศรี เสรีไทย สุนทรพจน์ ของ "รู้ธ" ในหนังสือ ห้าสิบปี ศักดิ์ศรี เสรีไทย https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook252.pdf
18
กันยายน
2565
รวมปาฐกถาซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2474 (ปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย / โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook214.pdf
18
กันยายน
2565
ปาฐกถา ของนายปรีดี พนมยงค์เรื่อง "อนาคตของประเทศไทย ควรดำเนินไปในรูปใด ในการชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทย) ประเทศ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook292.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับพิเศษ งานรำลึก ปรีดี 66 ปี ต.ม.ธ.ก. ในโอกาส ม.ธ.ก. 70 ปี 12 มิถุนายน 2547 https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/puey039.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับ 99 ปี ประดิษฐ์มนูธรรมก้าวสู่ศตวรรษแห่งสันติภาพสากล https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook019.pdf
Subscribe to หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)