ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

13
พฤศจิกายน
2566
บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 2 ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2473 จำนวนหน้า : 273 หน้า ISBN : - สารบัญ
13
พฤศจิกายน
2566
บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 1 ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2472 จำนวนหน้า : 351 หน้า ISBN : - สารบัญ
13
พฤศจิกายน
2566
บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2471 จำนวนหน้า : 439 หน้า ISBN : - สารบัญ
13
พฤศจิกายน
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระที่ สถาบันปรีดีพนมยงค์ ครบรอบ 1 ทศวรรษ (2538-2548) ซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันปรีดี พนมยงค์ การปาฐกถา วาระ 10 ปีสถาบันปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “การรวมพลังของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ท่านกลางกระแสทุนนิยม” โดยอาจารย์ประยงค์ รณรงค์ อีกทั้งยังได้รวบรวมบทความ การสัมมนา และภาพกิจกรรมที่สถาบันปรีดี พนมยงค์จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538-2548
13
พฤศจิกายน
2566
เนื่องในมรณกรรมของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : โครงการ “ปรีดี พนมยงค์กับสังคมไทย” พิมพ์ที่ : อมรินทร์การพิมพ์, กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2526 จำนวนหน้า : 708 หน้า ISBN : - สารบัญ
13
พฤศจิกายน
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2557 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น ข้อเขียน “เล่าเกร็ดชีวิตปรีดี พนมยงค์” ของ อ.ดุษฎี พนมยงค์ หรือบทความของ สุโข สุวรรณศิริ เรื่อง “บุคคลผู้เป็นแแบบอย่าง” อีกทั้งยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทการผลักดันกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับของปรีดี พนมยงค์ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติบริหารแผ่นดิน พระราชบัญญัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และพระราชบัญญัติเทศบาล
31
ตุลาคม
2566
จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1 จาก สด กูรมะโรหิต ถึง ท่านนายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง สังคมนิยม หรือสหกรณ์ (สอบความคิดของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2517 ผู้เขียน : สด กูรมะโรหิต พิมพ์ที่ : วันชาติการพิมพ์, กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2517 จำนวนหน้า : 32 หน้า ISBN : - สารบัญ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
31
ตุลาคม
2566
เนื่องจากคอมมิวนิสต์บางสาขาได้นำเอาความคิดว่า “ไม่มีชาติ” ไปเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าในโลกนี้ไม่มีชาติ ทำนายปรีดี พนมยงค์ จึงได้ส่งบทความเรื่อง “ชาติคงมีอยู่” ไปลงในนิตยสาร “เพื่อนไทย” ฉบับกันยายน 2518 ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน แล้วต่อมา นายไชยวัฒน์ ถิระพันธ์ และ นายมหิทธิพล อัมพุนันท์ อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมันได้จัดพิมพ์บทความนั้นเป็นหนังสือเล่ม
31
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง กว่าจะรู้จัก “ปรีดี พนมยงค์” บทความนี้ ได้เล่าถึง อ.ชมัยภร ที่เติบโตมาในยุคที่ข่าวลือให้ร้ายนายปรีดี พนมยงค์แพร่หลาย ทำให้เธอมีอคติต่อนายปรีดีอยู่บ้าง ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเขียนสารคดีชีวประวัตินายปรีดี เธอจึงตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน เพื่อลบล้างภาพจำที่ผิดๆ ของนายปรีดี เธอได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนายปรีดีจากหนังสือชีวประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ทายาทของนายปรีดีด้วย ในการเขียน
24
ตุลาคม
2566
ผู้เขียน : ไสว สุทธิพิทักษ์ พิมพ์ที่ : สิริธรรมนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2493 จำนวนหน้า : ก-ง, ก-ช, 660 หน้า ISBN : - สารบัญ
Subscribe to หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)