ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ชีวประวัติ

ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติฉบับพกพา

ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติฉบับพกพา

ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติฉบับพกพา

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องชีวประวัติของปรีดี พนมยงค์และตระกูลพนมยงค์ ตลอดทั้งเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของนายปรีดี

  • ผู้เขียน : ฐาปานันท์ นิพิฏฐกุล
  • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2563
  • จำนวนหน้า : 80 หน้า
  • ISBN : 978-616-488-105-1

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-or-th-pridi-handbook.pdf