ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอกสารจดหมายเหตุ

เกร็ดประวัติศาสตร์
3
มกราคม
2567
  คุณพ่อสั่งว่าเมื่อพี่ปาลอ่านแล้วให้คุณ จ. กับน้อยอ่านด้วย
เกร็ดประวัติศาสตร์
8
สิงหาคม
2563
ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีความพยายามถักทอจิตสํานึกในเรื่องชาติไว้เป็นฐานสําหรับค้ําจุนอํานาจความชอบธรรม ชาวไทยสมัยนั้นจึงถูกกระตุ้นเตือนอยู่ตลอดเวลาว่า ตนกําลังใช้ชีวิตอยู่ใน “ประเทศไทยใหม่” จึงต้องประพฤติตัวให้เป็น “ผู้มีอารยะ” เพื่อช่วยกันสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่
Subscribe to เอกสารจดหมายเหตุ