ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Philosophy

แนวคิด-ปรัชญา
11
กุมภาพันธ์
2567
ปรัชญา ไม่ได้เพียงแค่ศึกษาเพื่อหาความรู้และความจริงเท่านั้น แต่เป็นการผนวกรวมให้เกิดสมุฏฐานของโลกและสิ่งต่างๆ ที่เกิดเปลี่ยนแปลงจากธาตุและสสาร
แนวคิด-ปรัชญา
5
กุมภาพันธ์
2567
ปรัชญาคืออะไร? คำถามชวนสงสัยของใครหลายคนที่เริ่มจะก้าวสู่ศาสตร์แห่งการคบคิดที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ จนกระทั่งเมื่อคำว่า “ปรัชญา” ได้เดินทางเข้ามาในดินแดนไทย การหาคำนิยามศาสตร์แห่งการคบคิดนี้ในภาษาไทยได้มีการถกเถียงอย่างมากมาย
Subscribe to Philosophy