ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks 10

แนวคิด-ปรัชญา
14
พฤษภาคม
2564
ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์ “รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร” เนื่องในวาระ 121 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2564
27
เมษายน
2564
รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
Subscribe to PRIDI Talks 10