ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

แนวคิด-ปรัชญา
9
พฤศจิกายน
2566
สถาบันและระบบการเมืองตั้งอยู่บนรากฐานแห่งสภาพความเป็นอยู่ทางชีวปัจจัยของสังคม กล่าวคือ ความต้องการในการดำรงชีพของมนุษย์เป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันและระบบการเมือง
Subscribe to การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475