ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความเป็นธรรมของสังคม

บทบาท-ผลงาน
10
ตุลาคม
2563
ประมวลรัษฎากร อันเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สำคัญของคณะราษฎร ที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
บทบาท-ผลงาน
28
กันยายน
2563
อ่านเรื่องราวของความเป็นมาและกฎหมายฉบับนี้ ได้จากบทความของ 'เขมภัทร ทฤษฎิคุณ'
ชีวิต-ครอบครัว
3
มิถุนายน
2563
ในการศึกษาพิจารณาถึงชีวิตของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ที่ศึกษาแม้เพียงเผิน ๆ ก็ย่อมจะรู้สึกแก่ใจได้อย่างตระหนักชัดข้อหนึ่งว่า การดำรงชีวิตของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ไม่น่าจะตกระกำลำบากถึงเพียงนั้น
Subscribe to ความเป็นธรรมของสังคม