ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ณ ป้อมเพชร

ชีวิต-ครอบครัว
5
ธันวาคม
2563
เธอเน้นหนักในการอบรมข้าพเจ้าและลูก ๆ ให้ยึดหลักสังคมที่เป็นธรรม คือ สังคมที่ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และในการศึกษาหาความรู้ทั่วไปต้องทำตนให้ปราศจากอุปาทานและกิเลส จึงจะสามารถรับเอาสิ่งที่เป็นสัจจะตามภาววิสัยและรูปธรรมที่ประจักษ์ได้
1
มีนาคม
2563
หลากบทชีวิตท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ : ชีวประวัติ หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องราวชีวประวัติของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ผู้เขียน : นรุตม์ พิมพ์ที่ : แพรวสำนักพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2535 จำนวนหน้า : 166 หน้า ISBN : 974-8359-86-7 สารบัญ
Subscribe to ณ ป้อมเพชร