ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ชีวประวัติ

หลากบทชีวิตท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ : ชีวประวัติ

หลากบทชีวิตท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ : ชีวประวัติ

หลากบทชีวิตท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ : ชีวประวัติ

หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องราวชีวประวัติของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

 • ผู้เขียน : นรุตม์
 • พิมพ์ที่ : แพรวสำนักพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2535
 • จำนวนหน้า : 166 หน้า
 • ISBN : 974-8359-86-7

สารบัญ

 • ภาพชีวิตยามเยาว์
 • บทชีวิตที่เริ่มต้น
 • วิถีที่แปรเปลี่ยน
 • ภรรยารัฐมนตรี
 • ช่วงหนึ่งของความสุข
 • ในห้วงสงครามและสันติภาพ
 • คืออนิจจังของชีวิต
 • ท่ามกลางมรสุขการเมือง
 • คืนสู่เสรีภาพ
 • แลล้วนคือความทรงจำ

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook157.pdf