1
มีนาคม
2563
ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517 หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ เขียนขึ้นมาเพื่อวิพาษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ซึ่งปรีดีมีข้อสังเกตหลายประการด้วยกัน ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : - พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : - จำนวนหน้า : 139 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
วารสาร อ.ม.ธ ฉบับ 10 ธันวาคม : รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนาย ปรีดี พนมยงค์ หนังสือเล่มนี้รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของปรีดี พนมยงค์ ที่แสดงไว้ในที่ต่างๆ ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2516 จำนวนหน้า : 159 หน้า ISBN : - สารบัญ