ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

วารสาร อ.ม.ธ ฉบับ 10 ธันวาคม : รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนาย ปรีดี พนมยงค์

วารสาร อ.ม.ธ ฉบับ 10 ธันวาคม : รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนาย ปรีดี พนมยงค์

วารสาร อ.ม.ธ ฉบับ 10 ธันวาคม : รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนาย ปรีดี พนมยงค์

หนังสือเล่มนี้รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของปรีดี พนมยงค์ ที่แสดงไว้ในที่ต่างๆ

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2516
  • จำนวนหน้า : 159 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม
  • จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยสันติหรือไม่
  • เอกภาพของชาติกับประชาธิปไตย
  • อนาคตของประเทศควรดำเนินไปในรูปใด

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook144.pdf