ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรีดีในสาธารณรัฐราษฎรจีน

2
มีนาคม
2563
ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องชีวประวัติของปรีดี พนมยงค์ในช่วงลี้ภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ แปลโดยจำนงค์ ภควรวุฒิ และพรทิพย์ โตใหญ่ พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์เทียนวรรณ, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2529 จำนวนหน้า : 147 หน้า ISBN : - สารบัญ
Subscribe to ปรีดีในสาธารณรัฐราษฎรจีน