ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน

ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน

ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องชีวประวัติของปรีดี พนมยงค์ในช่วงลี้ภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ แปลโดยจำนงค์ ภควรวุฒิ และพรทิพย์ โตใหญ่
 • พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์เทียนวรรณ, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2529
 • จำนวนหน้า : 147 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • การเดินทางออกจากประเทศสาธารณรัฐราษฎรจีน
 • การเริ่มมีจิตสำนักอภิวัฒน์ของข้าพเจ้า 
 • การเข้าพบมุสโสลินี ปิแอร์ ลาวาล ฮจาล์มาร์ ชาคท์ 
 • ราชอาณาจักรใต้ดิน 
 • สมาคมสหชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ 
 • การเข้าพบประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค รองประธานาธิบดีหลี่จุงเหริน ประธานาธิบดีโรฮัส ประธานาธิบดีทรูแมน พระเจ้ายอร์ชที่ 6 ประธานาธิบดีเลออง บลุม ฯลฯ 
 • รัฐประหารปฏิกิริยา และการลี้ภัยครั้งแรกไปยังสิงคโปร์และจีน 
 • ความพ่ายแพ้ของขบวนการประชาธิปไตย 26 กุมภาพันธ์ 2492
 • การผจญภัยระหว่างการหลบหนีออกจากสยามครั้งที่ 2 ไปยังสาธารณรัฐราษฎรจีน 
 • การต้อนรับของรัฐบาลสาธารณรัฐราษฎรจีน

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook080.pdf