ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาณุมาศ ภูมิถาวร

ชีวิต-ครอบครัว
6
มกราคม
2564
วันชื่นคืนสุขแห่งชีวิตคู่ของนายปรีดี-ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ตั้งแต่บรรยากาศของพิธีมงคลสมรส ชีวิตคู่เมื่อแรกเริ่ม ชีวิตส่วนตัว และรายได้จากการหาเลี้ยงชีพ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ต่าง ๆ 'ภาณุมาศ ภูมิถาวร' ถ่ายทอดจากคำบอกเล่าของท่านผู้หญิงพูนศุขออกมาได้อย่างแจ่มชัด
ชีวิต-ครอบครัว
5
มกราคม
2564
'ภาณุมาศ ภูมิถาวร' เล่าเรื่องชีวิตในวัยเยาว์ของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ที่ถนนสีลม จากคำบอกเล่าและบันทึกของท่านเอง ฉายให้เห็นภาพชีวิตในบ้านป้อมเพชร์ และการศึกษาของท่านในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ได้เป็นอย่างดี
ชีวิต-ครอบครัว
4
มกราคม
2564
บางส่วนจากบทรำลึกของ 'ภาณุมาศ ภูมิถาวร' เจ้าของหนังสือ 'ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ คู่ชีวิตผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตย'
Subscribe to ภาณุมาศ ภูมิถาวร