ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มนุษยสังคม

แนวคิด-ปรัชญา
24
ตุลาคม
2564
“สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจัง ไม่มีสิ่งไดนิ่งคงอยู่กับที่ ทุกสิ่งที่มีอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง”
13
มีนาคม
2563
หนังสือ ข้อเขียนทางปรัชญา โดยปรีดี พนมยงค์
1
มีนาคม
2563
ปรัชญาคืออะไร? ปรัชญาคืออะไรเป็นข้อเขียนของปรีดีที่แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความคิดของปรัชญา ความหมายและวิธีการศึกษาปรัชญาอันเป็นศาสตร์ชั้นสูงในการทำความเข้าใจโลก ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : - พิมพ์ครั้งที่ : 2 ปีที่พิมพ์ : 2513 จำนวนหน้า : 41 หน้า ISBN : - สารบัญ - https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook052.pdf
Subscribe to มนุษยสังคม