ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

บทบาท-ผลงาน
17
เมษายน
2565
'อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ' นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาค่าพาหนะของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยเล่าถึง เหตุการณ์ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 21/2477 (สามัญ) สมัยที่ 2 ครั้งเมื่อ 'หลวงประดิษฐ์มนูธรรม' รั้งตำแหน่งเจ้ากระทรวงมหาดไทย
บทบาท-ผลงาน
5
พฤษภาคม
2564
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนภาพของระบบสวัสดิการโดยรวมของสังคมไทยว่าอยู่ในขั้นวิกฤตโดยเฉพาะด้านสาธารณสุข
บทบาท-ผลงาน
5
พฤษภาคม
2563
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๗๘ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดพิมพ์เอกสารอันทรงคุณค่าเล่มหนึ่งขึ้นเพื่อการนี้ กล่าวคือ หนังสือ “๗๘ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.๒๔๗๗-๒๕๕๕) มองธรรมศาสตร์ผ่านเอกสารจดหมายเหตุ”
Subscribe to สิทธิสวัสดิการข้าราชการ