ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สุนทรพจน์

บทบาท-ผลงาน
21
ธันวาคม
2563
สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ทางวิทยุกระจายเสียงเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2478 ซึ่งยุคนั้นยังถือเป็นวันฉลองรัฐธรรมนูญ
1
มีนาคม
2563
สุนทรพจน์ (บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์) สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 และสุนทรพจน์อื่นๆ ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2545 จำนวนหน้า : 66 หน้า ISBN : 974-90424-6-8 สารบัญ
Subscribe to สุนทรพจน์