ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์

ชีวิต-ครอบครัว
23
สิงหาคม
2564
“เสรีไทยสายอังกฤษ” คนแรกที่ข้าพเจ้าจะพูดถึง ก็คือพ่อของข้าพเจ้า ‘หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน’ ที่เรียกกันว่า “ท่านชิ้น” ผู้ซึ่งภายหลังได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหัวหน้าเสรีไทยสายอังกฤษ เนื่องจากผลงานที่สำคัญของท่าน 
15
เมษายน
2563
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537
Subscribe to หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์