ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2536 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาส ซึ่งได้พูดถึงบทบาทของปรีดี พนมยงค์ ในการเสริมสร้างอำนาจทางการคลังของรัฐสภา

 • ผู้เขียน : จำปูน นามประทาน และคณะ บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -  
 • ปีที่พิมพ์ : 2537
 • จำนวนหน้า : 159 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ท่านอาจารย์ปรีดีฯ กับการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมไทย
 • ผมบังเอิญอยู่ที่นั่นด้วย
 • ท่านปรีดีฯ กับการริเริ่มสร้างอำนาจทางการคลังของรัฐสภา
 • ลายพระหัตธ์ของหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2490 สืบทอดเจตนารมณ์ประชาธิปไตย รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
 • เพราะท่านปรีดี...จึงมีศิษย์เก่าคนนี้
 • ปรีดี พนมยงค์ กับแนวคิดในการสร้างความชอบธรรมในสังคมไทย
 • จดหมายจากเมืองจีน
 • คุณูปการของท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ในทัศนะของคนรุ่นใหม่
 • ประวัติ ชมรม ต.ม.ธ.ก.
 • ท่านอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับศิษย์ ต.ม.ธ.ก.

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2537.pdf