วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2536 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาส ซึ่งได้พูดถึงบทบาทของปรีดี พนมยงค์ ในการเสริมสร้างอำนาจทางการคลังของรัฐสภา

 

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2537.pdf