ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

21 ปีแห่งการลี้ภัย

บทบาท-ผลงาน
12
เมษายน
2565
1 ปี ภายหลังการอภิวัฒน์สยาม แม้จะไม่มีการลั่นกระสุนสักนัดแต่ก็ใช่ว่าการเมืองภายในจะราบรื่น ความขัดแย้งของรัฐบาลใหม่ที่เกิดจากการประนีประนอมกันนั้นค่อยก่อตัวจากคลื่นใต้น้ำจนปะทุเด่นชัดจากนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระหว่างนโยบายของฝ่าย ‘พระยามโนปกรณ์นิติธาดา’ และ “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” หรือที่เรียกกันว่า “สมุดปกเหลือง” ของ ‘หลวงประดิษฐ์มนูธรรม’[1] ที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้สยามเป็นเอกราชทางด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจใ
2
มีนาคม
2563
ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องชีวประวัติของปรีดี พนมยงค์ในช่วงลี้ภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ แปลโดยจำนงค์ ภควรวุฒิ และพรทิพย์ โตใหญ่ พิมพ์ที่ : สำนักพิมพ์เทียนวรรณ, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2529 จำนวนหน้า : 147 หน้า ISBN : - สารบัญ
Subscribe to 21 ปีแห่งการลี้ภัย