ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI TALKS 14

แนวคิด-ปรัชญา
18
มกราคม
2565
  ด้วย พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ 110 ปี การจากไปของ ‘ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์’ อาตมาขอโอกาสว่า อยากจะกล่าวคำนี้ไว้ในที่ประชุมนี้ว่า
16
มกราคม
2565
เวลา 14.00 น. เริ่มกิจกรรมเสวนา  PRIDI Talks #14 ด้วยการร้องประสานเสียงโดยวงสวนพลู ในบทเพลงแม่จ๋า บทเพลงบุพเพสันนิวาส และบทเพลงคนดีมีค่า  ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยสวนพลู และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute   
28
ธันวาคม
2564
PRIDI Talks 14 : 110 ปี ชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ เวลา 14.00-17.00 น.  
Subscribe to PRIDI TALKS 14