ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรุปประเด็นสำคัญจาก PRIDI Talks #14: 110 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

16
มกราคม
2565

เวลา 14.00 น. เริ่มกิจกรรมเสวนา  PRIDI Talks #14 ด้วยการร้องประสานเสียงโดยวงสวนพลู ในบทเพลงแม่จ๋า บทเพลงบุพเพสันนิวาส และบทเพลงคนดีมีค่า  ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยสวนพลู และ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวเปิดงาน 

 

พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวปาฐกถา “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” เกี่ยวกับชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ กับธรรมะในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นไตรสิขาในการจัดการจัดการกับกิเลศ ตันหา รวมไปถึงการเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านผู้หญิง ซึ่งปรากฏผ่านงานที่อุทิศตนให้แก่สังคม รวมไปถึงการสนับสนุนนายปรีดี การเป็นผู้ประพฤติธรรมของท่านได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดำเนินชีวิตปราศจากกิเลศ อายุขัยได้ดับลง สิ่งที่เหลืออยู่จึงเป็นอมตะ นำมาสู่คำเรียกว่า “อมตะมรณะ”

 

สำหรับกิจกรรมเสวนา “หลากชีวิต หลากบทบาท” ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมเสวนากับนางดุษฎี พนมยงค์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และธิดา นายปรีดี พนมยงค์ นายประดิษฐ ประสาททอง ผู้กำกับละคอนเวที “เพลงรัก 2475” และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ในกิจกรรมเสวนาได้มีสอบถามพูดคุยกันกับ นางดุษฎี พนมยงค์ เกี่ยวกับเพลงที่ขับร้องโดยวงสวนพลู การใช้ชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุขในบทบาทของความเป็นแม่ของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เรื่องของครอบครัว 

 

สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ นำเสนอมุมมองชีวิตการศึกษาชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง พบว่าบริบทการเมืองในห้วงเวลานั้นซึ่งส่งผลต่อความคิดของคนคนนั้น และทำให้เห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม ชีวประวัติของท่านผู้หญิงนั้นได้ช่วยเหลือให้เห็นมิติทางสังคมในช่วงเวลานั้นให้มีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น และในด้านรัฐศาสตร์ผู้หญิงในฐานะภรรยานักการเมือง มิติมุมมองของท่านผู้หญิงในการต่อสู้โดยสันติธรรมและการเป็นคู่ชีวิตของนายปรีดี รวมไปถึงการรับแนวทางการดำเนินชีวิตมาใช้ในปัจจุบันว่าด้วยเรื่องของบทบาท การมองความจริงและการตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียนรู้อย่างหลากหลาย ต่อภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองได้ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือการมองทุกคนเป็นมนุษย์ จำได้ถึงความผิดพลาด และให้อภัยต่อกัน

 

นายประดิษฐ ประสาททอง บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวขณะที่จัดทำละครเวทีเพลงรัก 2475 ประสบการณ์ก่อนหน้าที่จะนำมาสู่การจัดทำละครเพลง แนวคิดแนวทาง จุดเริ่มต้น โดยได้นำเสนอผ่านตัวละครสมมติ ผู้หญิงกับการพัฒนาทางการเมือง การเลือกฟังเสียงของหัวในผู้หญิงใจการทำเพลงรักประกอบ

นอกจากนี้ยังมีมิติของช่วงเวลาในอดีตที่อยู่ภายใต้ระบอบปิตาธิปไตย และครอบครัวปรีดี - พูนศุข มีความหัวก้าวหน้า ทำให้มีความเท่าเทียมกันและการเคารพให้เกียรติกันภายในครัวเรือน เล่าถึงมิติชีวิตของผู้หญิงก่อนการเปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงมิติของผู้หญิง ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในช่วงแรก จนนำไปสู่การเลือกที่ชัดเจน เป็นความกล้าหาญในการตัดสินใจ 

 

ช่วงถามตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/videos/110033913405250